Klageudvalget

Klageudvalget består af beboer fra kollegiet, som frivilligt hjælper til med at løse konflikter. I første omgang behandles klagesagen hos kollegiekontoret, som derefter vurdere om kollegiets klageudvalg skal involveres i sagen.

En konflikt bør altid først og fremmest søges løst ved hjælp af dialog. Men til tider går konflikter i hårdknude, og du har som beboer på kollegiet mulighed for at klage over dine medbeboere.

Proceduren er følgende:

Send en skriftlig klage til klage@kollegiekontoret.dk

En klage skal indeholde oplysninger om:

• Hvem klageren er (navn + adresse)

• Hvem der klages over (navn + adresse)

• Hvad der klages over.

• Hvornår det, der klages over, fandt sted (dato + tidspunkt)

Du kan evt. bruge Kollegiekontorets klagesagsblanket, som findes her Kollegiekontoret vurder sagen, og sender den – såfremt det skønnes hensigtsmæssig – til behandling hos afdelingsbestyrelsen.

Afdelingsbestyrelsen mødes med anden part eller begge parter

 Den, der klages over, skal have mulighed for at udlægge sit syn på sagen. Klagesagsbehandlingen foregår bag lukkede døre og afdelingsbestyrelsen har tavshedspligt.

 

Afdelingsbestyrelsens indstiller til Kollegiekontoret

Afdelingsbestyrelsen beslutter på baggrund af klagen og den anden parts fremstilling af sagen, om den indklagede skal have en henstilling eller indstilles til en skriftlig advarsel. Afdelingsbestyrelsen giver besked til Kollegiekontoret, som herefter skriver og sender advarslen til den anklagede. Efter gentagne skriftlige advarsler over den samme overtrædelse af husordenen el. lejeloven, kan beboeren opsiges (med 3 måneders varsel) eller ophæves (med kort varsel). I særdeles grove tilfælde kan Kollegiekontoret ophæve et lejemål uden forudgående varsel. Der skal i disse tilfælde være tale om, at en beboer er/har været til stor fare for sine medbeboere.

Søger nye medlemmer

Klageudvalget søger nye medlemmer. Har du mod på at sidde i et udvalg, hvor du aktivt er med til at sørge for at kollegiets husorden bliver overholdt ? Vil du lave noget frivilligt arbejde 3-4 timer om måneden, som ser fedt ud på dit CV? Vil du involvere dig mere i dit kollegie? Så er Klageudvalget måske noget for dig. Du behøver ikke have nogen erfaring eller studere noget med direkte forbindelse. Du må ikke have modtaget nogle advarsler for overtrædelser af husordenen. Du skal være i stand til at være “hård”. At kigge på fakta og tage nogle til tider lidt svære beslutninger.

Hvis du er interesseret så send en mail med dine kontaktoplysninger og en kort tekst om, hvorfor du gerne vil være med på; klageudvalget@skjoldhoej.dk . Studier hvor erfaringen fra Klageudvalget især kunne være interessant er på CV: jura, Human ressource, socialrådgiver, leder uddannelser samt mange andre.