Boliger til unge som ikke er under uddannelse

Ønsker du et værelse på Skjoldhøj kollegiet uden at gå på en uddannelse? Så kan du leje et værelse/blive boende frem til sommer 2022.

Ønsker du en toværelses lejlighed på Skjoldhøjkollegiet, kan du blive boende frem til sommeren 2023.

Kontakt udlejningen på info@kollegiekontoret.dk

Blanketter

Standard fuldmagt

Blanket til opsigelse

Information om kollegiets værdisæt

Der er gennem de seneste år været et stigende antal negative henvendelser til de ansatte varmemestre på Skjoldhøjkollegiet, samt ukorrekte og usaglige opslag på diverse social medier, som ikke er i harmoni med det værdisæt, som kan forventes overhold.

Som beboer er det vigtigt at du kender til kollegiets værdisæt. Du finder Skjoldhøjkollegiets værdisæt her

Indkaldelse til ordinært beboermøde den 16/06 kl. 20:00 i Baren

Der indkaldes hermed til ordinært beboermøde. Beboermødet er din mulighed for at få medindflydelse på kollegiet. Mød op og hør nærmere - der serveres øl og vand.

Alle bilag kan findes på hjemmesidens forside: www.skjoldhoej.dk

English: This is the general assembly for residents at the dormitory. The meeting is conducted only in
Danish. Participation is not mandatory and you are not required to take any action.

Ønsker man punkter optaget på dagsordenen til beboermødet, skal de (med alle relevante bilag!) være beboerrådet i hænde senest (og meget gerne før end) 5 dage før Beboermødet. Forslag kan sendes til BR@skjoldhoej.dk

Dagsorden:
1. Formalia (Valg af dirigent og referent samt godkendelse af referat* og indkaldelse)
2. Meddelelser
3. Orientering fra Beboerrådet
4. Orientering fra Beboerrådgiveren
5. Fastsættelse af beløbet som aktivitets grupperne kan få bevilliget til åbent hus arrangementer
6. Ændring af vedtægter til åbent hus arrangementer - §13 stk 7: Der ønskes en ændring fra “én gang pr. regnskabsår” til “to gange pr. regnskabsår”. Fastsættelse af honorar til parlamentariske revisorer.
7. Fastsættelse af rammebeløb for deltagere i Beboerrådets halvårlige frokoster 8. Beboerrådets budget for Beboerfacilitetskontoen for det kommende regnskabsår
9. Bevillinger
10.Valg til Beboerrådet
11. Eventuelt

 

Praktik information:

Tidspunkt 16/06/21 klokken 20:00

Sted: Baren (centerbygning)

Bilag:

Indkaldelse med dagsorden

Økonomi Beoberrådet:

Budget facilitetskonto

Ansøgninger:

Cafe Hygge - 1.284 kroner

Haveforeningen - 2.020,20 kroner

Nye vedtægter/husorden

Cykel- og knallertrazzia

Det er tid til cykel- og knallertrazzia. Senest den 21/6 vil varmemesteren give samtlige cykler og ikke indregistrerede knallerter på kollegiets område et gult mærke (se nedenfor). Mærket skal være fjernet fra din cykel/knallert senest den 2/7. Da mærket kan genbruges, bedes du venligst lægge det i varmemesterens postkasse. Hvis mærket sidder på din cykel på den angivne dato, vil din cykel blive indsamlet af varme mesteren.

Indsamlede cykler og knallerter vil blive opbevaret i 1 måned, hvorefter de bortskaffes.

Er din cykel/knallert indsamlet ved en fejl, skal du henvende dig til varmemesteren for at få

den tilbage.

Spørgsmål kan rettes til varmemesteren.

skjoldhoej@kkia.dk

Rundvisning af SkjoldhøjKollegiet

Overvejer du at flytte ud på Skjoldhøj kollegiet, men vil gerne se stedet, før du underskriver kontrakten. Så er der i løbet af juni, juli og august mulighed for at få en rundvisning på stedet, høre om de mangeartede faciliter, foreninger mm.

Der vil så vidt muligt blive vist forskellige boligtyper, men ønskes der noget specielt, så må du meget gerne kontakte mig inden. I kan læse mere om de forskellige boligtyper på http://www.skjoldhoej.dk/info/boligtyper/

Praktisk info:

  • Rundvisningerne finder sted hver tirsdage i juni kl. 15.00 (datoer for juli og august vil være at finde på hjemmesiden senere)

  • Vi mødes på Centerpladsen foran Lokal Brugsen (Spobjergvej 5, 8220 Brabrand).

  • Tilmelding er ikke nødvendig.

  • Ift. datoer i sommerferien, så vil der i løbet af juni komme en opdatering for juli og august.

 

NB! Har du spørgsmål vedr. din kontrakt eller ledige boliger, skal du kontakte kollegiekontoret.

 

Med venlig hilsen
Maja Bjerg
Beboerrådgiver på Skjoldhøjkollegiet

T: 51 71 83 94
M:
skjbeboerraadgiver@kollegiekontoret.dk
A: Spobjergvej 50A, 8220 Brabrand                                        

                                   

Bliv buddy for en ny beboer

Vil du være med til at give en god start til en ny beboer på Skjoldhøj, så tilmeld dig Skjoldhøj Kollegiets buddy ordning.

Det eneste krav er, at du laver minimum en kollegierelateret ting, såsom cafeén, baren, gåtur i de smukke omgivelser eller deltager i nogle af de mange andre tilbud på kollegiet.

Har du lyst til at være en del af buddy ordningen, så send en mail til skjbeboerraadgiver@kollegiekontoret.dk

Du må meget gerne skrive lidt om dig selv, dit forhold til Skjoldhøj, hvilke aktiviteter du deltager i samt dit telefonnummer. Så vil jeg meget gerne ringe dig op og aftale nærmere.

Hilsen
Beboerrådgiver, Maja

KREATIV SOMMERFERIE

Til alle beboere

Enestående mulighed for en kreativ uge i sommerferien.

LÆS HER

COVID-19 - NÅR DU BOR PÅ KOLLEGIUM