Ordinært beboermøde d. 28/11 2018 kl. 20.00 i TV-stuen

Der indkaldes hermed til ordinært beboermøde. Beboermødet er din mulighed for at få medindflydelse på kollegiet. Mød op og hør nærmere - der serveres øl og vand.English: This is the general assembly for residents at the dormitory. The meeting is conducted only in Danish. Participation is not mandatory and you are not required to take any action.


Dagsorden:

 1. Formalia

 2. Meddelelser

 3. Orientering fra Beboerrådet

 4. Orientering fra Beboerrådgiveren

 5. Bevillinger

 6. Beboerrådet fremlægger det reviderede regnskab for Beboerfacilitetskontoen med revisorernes bemærkninger til godkendelse

 7. Kollegiets regnskab fremlægges til godkendelse .

 8. Valg til Beboerrådet

Valg til formand

På valg: Mark udtræder.

 1. Valg til Kollegiebestyrelsen
  På valg: Tobias Kaihøj

 2. Valg af parlamentariske revisorer

 3. Eventuelt


Ønsker man punkter optaget på dagsordenen til beboermødet, skal de (med alle relevante bilag!) være dirigenten i hænde senest (og meget gerne før end) 5 dage (dvs. Senest 23/11) før Beboermødet. Forslag kan sendes til BR@skjoldhoej.dk


Bilag:

-Kollegiets regnskab

-Regnskab for Beboerfacilitetskontoen

Bilag kan findes på skjoldhoej.dk

 

Venlig hilsen

Beboerrådet

Kassér:Tobias Kaihøj