Varmemester

Tom K. L. Jensen
Telefon: 82 50 90 00
E-mail: skjoldhoej@kollegiekontoret.dk 
Uden for normal arbejdstid: 
se tavlen ved Varmemesterboligen.

Der er ansat fire varmemestre på kollegiet. 

Du vil komme til at opleve varmemestrene fra mange forskellige sider. De skal udføre en række kontrolforanstaltninger som pålægges dem fra kollegiets side. De skal f.eks. kontrollere rengøring på opgange og holde øje med, at ingen kører på græsplænerne.

Du er derfor forpligtet til at efterkomme de krav, som kollegiets ansatte måtte stille.

Du kan henvende dig på varmemesterkontoret i åbningstiden, hvis du skal have råd og vejledning om ting på kollegiet. Kontoret findes i Centerbygningen.

Varmemestrene står for udlevering af nøgler til diverse aktivitetsrum og til trækvogne. Der udleveres pærer til emhætter - ovne og arkitektlamper. Med enkelte undtagelser som f.eks. lysstofrør skal du selv købe nye pærer til din bolig, husk det SKAL være energisparepærer.

Du kan også få udleveret støvsugerposer, affaldsposer og sikringer.

Er du utilfreds med placeringen af din loftslampe, kan den flyttes. Ved henvendelse til varmemesteren kan du få sat en en ny krog op. Du kan desuden få sat to kroge op på din altan til en vasketøjssnor.

 

 

Rengøring

Retningslinjer og checkliste til den ugentlig rengøring A+D opgange

Retningslinjer og checkliste til rengøringen af B opgange

Rengøringsplan A-opgange

Rengøringsplan D-opgange

Vejledning til rengøring af komfur 

Kontakt ved akutsituation

TILLADELSE TIL ADGANG

Giv med denne blanket varmemesteren tilladelse til at gå ind i din bolig for at udføre et bestemt stykke arbejde.

Varmemesterkontorets åbningstid

Mandag - Tirsdag: 7.30 - 7.45 og 14.30 - 15.00

Onsdag: 7.30 - 7.45 og 15.30 - 16.00

Torsdag: 7.30 - 7.45 og 13.30 - 14.00

Fredag: 7.00 - 7.15 og 13.30 - 14.00

Møbeldepotets åbningstider

Tirsdag: 12.30 - 13.00

Torsdag: 7.30 - 8.00