Ordinært beboermøde d. 28/3 2018 kl. 20.00 i TV-stuen

Der indkaldes hermed til ordinært beboermøde. Beboermødet er din mulighed for at få medindflydelse på kollegiet. Mød op og hør nærmere - der serveres øl og vand.English: This is the general assembly for residents at the dormitory. The meeting is conducted only in Danish. Participation is not mandatory and you are not required to take any action.


Dagsorden:

 

 1. Formalia (Valg af dirigent og referent samt godkendelse af referat* og indkaldelse)

 2. Meddelelser

 3. Orientering fra Beboerrådet

  1. Affaldsortering

 4. Orientering fra Beboerrådgiveren

 5. Bevillinger

  1. Baren ansøger om 12 656 kr. til ny isterningmaskine.

 6. Beløbet som aktivitetsgrupperne kan få bevilget til Åbent Hus arrangementer, jf. § 13, stk. 7.

 7. Honorar til parlamentariske revisorer.

 8. Honorar til beboermødereferenterne.

 9. Valg af parlamentariske revisorer

 10. Beboerrådets budget for Beboerfacilitetskontoen for det kommende regnskabsår

 11. Forelæggelse af kollegiets budget.

 12. Indkomne forslag:

  1. Fastsættelse af Rammebeløb for deltagere i Beboerrådets halvårlige frokoster. Forslagsstiller: Beboerrådet. Beboerrådet ønsker beløbet hævet.

  2. forslag om anlæggelse af multibane på kollegiet samlet pris inklusiv Moms 540 000 kr. her af  1000 000 kr finansieret af kollegiet.

 13. Eventuelt

  1. Rengøringstjek

  2. Generelle køkkenregler i fællesopgangene


Bilag:

kollegiets budget

Ice machine Skjoldhoej Bar

multibane tilbud

finansiering af multibanen

placering af multibanen

Beboerråd Budget

 

Venlig hilsen

 

Beboerrådet