Ordinært beboermøde d. 29/11 2017 kl. 20.00 i TV-stuen

Ordinært beboermøde d. 29/11 2017 kl. 20.00 i TV-stuen

Der indkaldes hermed til ordinært beboermøde. Beboermødet er din mulighed for at få medindflydelse på kollegiet. Mød op og hør nærmere - der serveres øl og vand.

English: This is the general assembly for residents at the dormitory. The meeting is conducted in Danish. Participation is not mandatory and you are not required to take any action.

Dagsorden:

 1. Formalia

 2. Meddelelser

 3. Orientering fra Beboerrådet

 4. Orientering fra Beboerrådgiveren

 5. Bevillinger

 6. Ændringsforslag til beboermødets forretningsorden.

 7. Beboerrådet fremlægger det reviderede regnskab for Beboerfacilitetskontoen med revisorernes bemærkninger til godkendelse

 8. kollegiets regnskab fremlægges til godkendelse .

 9. Valg til Beboerrådet

 10. Valg til Kollegiebestyrelsen

 11. Valg af Beboermødets dirigent

 12. Valg af Beboermødets referenter

 13. Valg af parlamentariske revisorer

 14. Eventuelt

Ønsker man punkter optaget på dagsordenen til beboermødet, skal de (med alle relevante bilag!) være dirigenten i hænde senest (og meget gerne før end) 5 dage før Beboermødet. Forslag kan sendes til BR@skjoldhoej.dk

Bilag:

-Kollegiets regnskab

-Regnskab for Beboerfacilitetskontoen

Bilag kan findes på skjoldhoej.dk [INDSÆT LINKS TIL DEN TID!]

Venlig hilsen

Tobias Kaihøj

Dirigent for Beboermødet

Ændringsforslag til Beboermødets forretningsorden

Forslagsstiller: Beboerrådet

Det foreslås, at dirigenten vælges ad hoc, hvorfor § 3 i forretningsordenen affattes således:

“Dagsorden

§3. Dagsordenen udformes af Beboerrådet.

Stk. 2. Dagsordenpunkter indleveres skriftligt af kollegianerne eller Beboerrådet senest 5 dage før næste Beboermøde. Jævnfør dog Vedtægter for Beboerrådet, §3, stk. 3 og 4. Stk. 3. Dagsorden for ethvert Beboermøde indledes med: 1. Formalia. 2. Meddelelser. 3. Orientering fra Beboerrådet. 4. Orientering fra Beboerrådgiveren. 5. Bevillinger. og afsluttes med eventuelt Til martsmødet skal dagsordenen yderligere indeholde: 1. Beløbet som aktivitetsgrupperne kan få bevilget til Åbent Hus arrangementer, jævnfør § 13, stk. 7. 2. Honorar til parlamentariske revisorer. 3. Honorar for omdeling af indkaldelse til beboermøde. 4. Honorar til beboermødereferenterne. 5. Rammebeløb for deltagere i Beboerrådets halvårlige frokoster. 6. Beboerrådets budget for Beboerfacilitetskontoen for det kommende regnskabsår Til novembermødet skal dagsordenen yderligere indeholde: 1. Beboerrådet fremlægger det reviderede regnskab for Beboerfacilitetskontoen med revisorernes bemærkninger til godkendelse af beboermødet i november måned hvor også kollegiets regnskab godkendes. 2. Valg til Beboerrådet 3. Valg til kollegiebestyrelsen 4. Valg af beboermødets dirigent 5. Valg af beboermødets referenter 6. Valg af parlamentariske revisorer”