Kontakt i akut opståede situationer

Inden for normal arbejdstid, kontakt kollegiets varmemester:

Varmemester Tom L. Jensen, tlf.  21 24 75 50 


Udenfor varmemesterens arbejdstid, kan nedenstående telefonnumre benyttes.

 • Låse-Service (Byens Låseservice): 86 10 65 00
 • VVS-service (Tec-Co): 86 75 58 12 
 • Tømrer (Bytømreren): 71 74 73 75
 • Glarmester (Aarhus Glarmesteri): 70 22 48 49
 • Kloakservice (Tec-Co): 86 75 58 12 


Alternativ

Hvis ingen af ovenstående specialer svarer, ring til:

 • Polygon (Vandskade/afdækning): 72 28 28 19

Øvrige telefonnumre


 • Alarm (Ulykke): 112
 • Politi (Indbrud): 114
 • Aarhus Vand: 89 47 10 00
 • Aarhus Varme: 89 40 15 00
 • Internet og TV (Bolignet-Aarhus): 82 50 50 50

Telefonnumre ved akut behov for psykisk assistance

Livslinien – telefon 70 20 12 01
Livslinien er en anonym telefonrådgivning samt netrådgivning for bl.a. mennesker med selvmordstanker, pårørende og efterladte. De har åbent hver dag fra kl. 11.00-4.00.

Psykiatrisk Rådgivningstelefon: 78 47 04 70
Tilbyder hele døgnet anonym rådgivning til patienter og pårørende.

Det opsøgende team: 87 13 36 86
Teamet opsøger og hjælper dagligt mennesker i Aarhus kommune 8.30 – 16.00

Psykiatrifonden – telefonrådgivning 39 25 25 25
Information og hjælp – Personligt og anonymt. Mandag til fredag kl. 11-23.
Lørdag, søndag og helligdage kl. 11-19.

Startlinien – telefon 35 36 26 00
Rådgivningslinien som har åbent hver dag mellem kl.16 og 23.

TVÆRS-netrådgivningen
Unge kan henvende sig til TVÆRS-panelet og modtage netrådgivning.

Rådgivningen børn, unge og sorg – telefon 70 26 67 66
Børn, Unge & Sorg er en gratis rådgivning for børn og unge under 28 år, hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde. Telefontid i hverdagene fra 9-15.

Headspace
For børn og unge mellem 12 og 25 år er headspace er et sted, hvor du kan tale med nogen om alle problemer og spørgsmål. Du kan ringe, maile eller lægge vejen forbi dit nærmeste center og få en samtale.

Depressionslinien – telefonrådgivning 33 12 47 74
Tilbuddet gælder både deprimerede og pårørende til depressionsramte. Åben alle dage fra kl. 19-21 undtagen lørdag.

Anonyme alkoholikere – telefon 70 101 224
Telefonrådgivning alle dage mellem 08.00-24.00.

NEFOS, Landsorganisationen - Netværket for selvmordsramte
For den selvmordsramte: Telefon: 78 47 21 50 i dagtimer.
For pårørende (telefon samt fysisk rådgivning): 63 12 12 26

Hvornår ringer man?

Låse-service tilkaldes, hvis der er behov for at få åbnet døren til dit værelse. Vær opmærksom på, at hvis du har låst dig ude af værelset/lejligheden skal du selv betale for at blive låst ind af låsesmeden.

VVS-service tilkaldes, hvis der er problemer med manglende varme, varmt vand, koldt vand eller sprængte vandrør.

Glarmester tilkaldes, hvis der bliver knust en rude til et værelse ved for eksempel indbrud.

Kloakservice hvis der er opstået pludselige problemer med afløb. 

Ved strømsvigt - LÆS HER