Boliger til unge som ikke er under uddannelse

Ønsker du et værelse på Skjoldhøj kollegiet uden at gå på en uddannelse? Så kan du leje et værelse/blive boende frem til sommer 2022.

Ønsker du en toværelses lejlighed på Skjoldhøjkollegiet, kan du blive boende frem til sommeren 2023.

Kontakt udlejningen på info@kollegiekontoret.dk

Information om kollegiets værdisæt

Der er gennem de seneste år været et stigende antal negative henvendelser til de ansatte varmemestre på Skjoldhøjkollegiet, samt ukorrekte og usaglige opslag på diverse social medier, som ikke er i harmoni med det værdisæt, som kan forventes overhold.

Som beboer er det vigtigt at du kender til kollegiets værdisæt. Du finder Skjoldhøjkollegiets værdisæt her

Husk at afhold et opgangsmøde - og få skabt et godt gangfællesskab

Nu er de fleste beboere flyttet ind, og beboerrådgivningen vil derfor opfordre alle opgange med fælleskøkken at afholde et opgangsmøde. Det er vigtigt at afholde et fælles møde, for at sikre, at I har nogle fælles retningslinjer for jeres ny hjem. Derfor har jeg vedlagt en skabelon til et hus møde, som I kan benytte jer af, i den grad i ønsker. Skabelonen er på både dansk og engelsk.

 

Har I brug for hjælp eller støtte til at få afholdt et sådant møde, så er I velkommen til at kontakt jeres beboerrågiver

Den første mandag i måneden er der Kaffe Snak i TV stuen i centerbygningen.

Kom forbi og få en kop gratis kaffe eller the og et stykke kage. Her kan du spille brætspil med dine venner, møde nye beboere, få en snak med beboerrådgiveren og få svar på alle de spørgsmål om kollegiet.

Caféen er åben fra kl.15.00 til kl.18.00

Næste gang er d. 6. December.

Varsel om evt. støjende arbejde

Vi skal nu i gang med flishugge al det træ fra træfældningen, som p.t. ligger på p-pladsen. Flishugningen kan give en del støjgener. Hvis det bliver for generende, kan der ved henvendelse til varmemesteren åbnes for jeres chip, så den giver adgang til studierummet.

Arbejdet påbegyndes den 29. november og forventes færdiggjort senest 15. december.

Rengøring af fællesområder

24/9-2021
Rengøring af fællesområder skal være afsluttet og godkendt af varmemesteren senest den 29/11 2021

Årlig hovedrengøring