Fremvisning for nye beboere

Hvis du gerne vil se kollegiet og de forskellige boligtyper inden du flytter herud eller siger ja til et boligtilbud, så kan du komme med på en rundvisning, hvor kollegiets beboerrådgiver viser rundt og fortæller om kollegiet.

Fremvisningerne foregår på følgende datoer, hvor du bare skal møde op på Skjoldhøjkollegiets centerplads foran Brugsen.

  • Onsdag den 28 juni klokken 14.00
  • Onsdag den 5 juli klokken 14.00
  • Onsdag den 2 august klokken 14.00
  • Onsdag den 9 august klokken 14.00

Hvis der er spørgsmål er du velkommen til at kontakte beboerrådgiveren på 51718394.

Fra Kollegiekontoret

Fra Kollegiekontoret

Hvis du ønsker at opsige din bolig, brug denne blanket:

Opsigelsesblanket

En standard fuldmagt skal bruges, hvis du vil have en anden der skal dine nøgler, underskrive din kontrakt mv.:

Standard fuldmagt

Nyt fra Kollegiekontoret

Referater, budgetter og regnskaber

Læs referaterne fra Skjoldhøj Kollegiets beboermøder og bestyrelsesmøder (regnskabs og budgetmøder).

Se budgetter og regnskaber