Indkaldelse til ordinært beboermøde den 25/11 kl. 20:00 i Baren

Der indkaldes hermed til ordinært beboermøde. Beboermødet er din mulighed for at få medindflydelse på kollegiet. Mød op og hør nærmere - der serveres øl og vand.

Alle bilag kan findes på hjemmesidens forside: www.skjoldhoej.dk

English: This is the general assembly for residents at the dormitory. The meeting is conducted only in
Danish. Participation is not mandatory and you are not required to take any action.

Ønsker man punkter optaget på dagsordenen til beboermødet, skal de (med alle relevante bilag!) være beboerrådet i hænde senest (og meget gerne før end) 5 dage før Beboermødet. Forslag kan sendes til BR@skjoldhoej.dk

 

Praktik information:

Tidspunkt 25/11/20 klokken 20:00

Sted: Baren (centerbygning)

Bilag:

Indkaldelse med dagsorden

Referat Beboermøde 27/11/19

Økonomi Beoberrådet:

19-20 budget

19-20 balance

20-21 budget

20-21 balance

Regnskab Skjoldhøjkollegiet

Ansøgninger:

Skjoldhøj Bryggerlaug

Eventudvalget

Haveforeningen_ansøgning_1

Haveforeningen_ansøgning_2

Musikforeningen SKMU

Nye vedtægter/husorden

Gamle vedtægter for beboerråd og beboermøde

Gamle husorden (DA)

Gamle husorden (EN)

Nye vedtægter for beboerråd og beboermøde

Ny husorden (DA)

Ny husorden (EN)

Tv_stuen inventar

COVID-19: Nye anbefaling fra kollegiekontoret vedr. fællesopgange

Et fælleskøkken er en del af lejemålet for de 12 beboere, der bor på gangen. Derfor må de 12 personer altid opholde sig i køkkenet/alrummet på alle tider af døgnet.

Sammenkomster med udefrakommende: Fordi et fælleskøkken/alrum deles af flere lejekontrakter, så er køkkenet ikke fuldt privat, og derfor bør man overholde det lille forsamlingsforbud, så snart der kommer en udefrakommende op i fællesområderne. Dvs. at der pt. bør være max 10 personer i fællesrummet ved en sammenkomst, og at den bør lukkes ned kl. 22.

Som altid, husk god hygiejne, hold afstand og bliv hjemme, hvis du er syg.

Alle har et ansvar og sammen hver for sig kan vi mindske smitten!!

Vi anbefaler også at I drøfter situationen på jeres opgang og hvordan I hver især har det bedst, således I kan tage hensyn og respektere hinandens grænser.

Print i Lokal Brugsen

Det er nu muligt at printe/kopier og scanne i Lokal Brugsen Skjoldhøj. Lokal Brugsen har indgået et samarbejde med Kjærlund Print. Læs mere omkring aftalen og priser på kjaerlundprint.dk

Boliger til unge som ikke er under uddannelse

Ønsker du et værelse på Skjoldhøj kollegiet uden at gå på en uddannelse? Så kan du leje et værelse/blive boende frem til sommer 2021 - kontakt udlejningen på info@kollegiekontoret.dk

Ønsker du en 2-værelses lejlighed, så kan du leje den/blive boende i 2 år uden at være under uddannelse.

Da der kommer brandeftereftersyn på opgangene den 25/5 2020, bedes beboere holde døre til køkken og opgang lukket fremover.

Alle møbler og andet brandbart løsøre bedes fjernet fra trapper, tæpper/gange langs værelser og mod flugtlemme, så beboere kan komme uhindret væk. Alt hvad der fjernes, stilles udenfor opgangen hurtigst muligt og senest d. 18 Maj hvorefter det fjernes af varmemestrene.

Såfremt fællesarealerne ikke er ryddede for ovennævnte effekter inden d. 18 Maj, vil beboerne i opgangen blive opkrævet 4-5.000 kr. til at få effekterne fjernet uden yderlige varsel. 

Der vil blive foretaget brandeftersyn i opgange med fælles køkken. Det fremgår på tegningerne, hvilke områder i fælles området, som det skal være fri. 

Lokal Brugsen

Vi Har I Brugsen foretaget nogle foranstaltninger for at sikre vores kunder og ansatte. Alle vores Ansatte er blevet instrueret i ekstra rengøring og hygiejne men vi har brug for at du som kunde følge nogle regler. 

Følgende foranstalninger og regler vil gælde for vores kunder: 

  • Alle skal vaske deres hænder før de går ind i brugsen, dette kan gøres på toiletterne ved siden af butikken. 
  • Alle skal holde afstand på minimum 1 ½ M til hinanden. Det er er en lille butik, men det kan lade sig gøre. 
  • Rør kun ved varer du vil købe. 
  • Respekter diskretionslinjen ved kassen. 
  • Hvis muligt, betal med kontaktløs kort eller Coop app (i den kan du betale med mobile pay, hvilket er endnu bedre) 
  • Lad kun 1 fra hver bolig handle, det er en lille butik, og vi behøver ikke fylde den op unødvendigt. 

COVID-19

De fleste foreninger er genåbnet og det er igen muligt at møder op personligt i varmemestrenes kontortider. Der skal dog bæres mundbind på varmemester kontoret. I skal stadig huske at følge sundhedsstyrelsen anbefalinger om at holde afstand og vaske hænder. Ligesom I stadig skal spritte hænder eller vaske dem grundigt inden i går ind i brugsen. Afstandskravet er forsat 1 m. og forsamlingsforbuddet er på 50 personer.

Vedr. fælles gange anbefaler Kollegiekontoret stadig at:

1. Vask hænder inden du går ud i fællesarealet

2. Vask hænder når du kommer tilbage fra fællesarealet

3. Hold køkkenet og alle fælles redskaber rene, og sørge for at fælles kontaktflader såsom, dørhåndtag, spisebord, køkkenbord og fælles badeværelser mm. blive rengjort ofte og efter brug.

4. Følg altid sundhedsstyrelsens anbefalinger og husk at holde dig opdateret.

 

Hvis du er syg:

5. Hvis du har corona, så gå kun i køkkenet, når der ikke er andre og gør rent efter dig (Det er dog bedst, hvis du bliver på værelset, og får andre til at lave mad og handle for dig)

6. Hjælp hinanden med indkøb og madlavning, hvis det er relevant

7. Har i fælles toiletter bør de opdeles, således den/de syge kun bruge den ene og at dette er markeret tydeligt.

Hvis du er i tvivl om evt. karantæne eller lignende, så skal du kontakte din læge eller ringe til Corona-hotlinen på 7020 0233.

De mange forholdsregler handler om at bryde smittekæden og det er et fælles ansvar. Derfor er det vigtigt at tage hensyn og overholde sundhedsstyrelsen anbefalinger.

Information om kollegiets værdisæt

Der er gennem de seneste år været et stigende antal negative henvendelser til de ansatte varmemestre på Skjoldhøjkollegiet, samt ukorrekte og usaglige opslag på diverse social medier, som ikke er i harmoni med det værdisæt, som kan forventes overhold.

Som beboer er det vigtigt at du kender til kollegiets værdisæt. Du finder Skjoldhøjkollegiets værdisæt her

Blanketter

Standard fuldmagt

Blanket til opsigelse

Referater, budgetter og regnskaber

Læs referaterne fra Skjoldhøj Kollegiets beboermøder og bestyrelsesmøder (regnskabs og budgetmøder).

Se budgetter og regnskaber