Ny beboer på Skjoldhøj? Få en rundvisning af kollegiet

Overvejer du at flytte på Skjoldhøj kollegiet, men vil gerne se stedet først. Så er der i løbet af juni, juli og august mulighed for at få en rundvisning på stedet, høre om de mangeartede faciliter, foreninger mm.

Der vil så vidt muligt blive vist forskellige boligtyper, men ønskes der noget specielt, så må I meget gerne kontakte mig inden. I kan læse mere om de forskellige boligtyper på http://www.skjoldhoej.dk/info/boligtyper/

Praktisk info:

 • Rundvisningerne finder sted onsdag d. 10., 17. og 24 juni kl. 15.00.
 • Vi mødes på centerpladsen foran Lokal Brugsen (Spobjergvej 5, 8220 Brabrand)
 • Tilmelding er ikke nødvendig, du/I møde bare op. 

Ift. datoer i sommerferien, så vil der i løbet af juni komme en opdatering for juli og august. 


Har du nogle spørgsmål vedr. kollegiet, turen mm. så er du ligeledes velkommen til at kontakte mig

Med venlig hilsen
Maja Bjerg
Beboerrådgiver på Skjoldhøjkollegiet

T: 51 71 83 94
M:
skjbeboerraadgiver@kollegiekontoret.dk
A: Spobjergvej 50A, 8220 Brabrand                                        

Genoprettelse af Skjoldhøgen

Der er en gruppe af ildsjæle der vil genoprette vores gamle lokalsprøjte Skjoldhøgen.
Tanken er at lave et månedligt blad, som primært skal have komisk indhold, men også indeholde nyheder, som er relevante for kollegianerne. Nyheder fra BR, foreninger osv.
Indhold kunne være
- Vis din opgang
- madopskrifter
- brevkasse
- horoskop
- “i øvrigt mener jeg”
Osv osv
Tirsdag den 12.05.2020, kl 20:00 indkaldes der til stiftende digital generalforsamling for Skjoldhøgen.
Link: us04web.zoom.us/j/71900034818
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Vedtagelse af vedtægter
3. Valg af ny bestyrelse
4. Indkomne forslag
5. Eventuel
Vi håber at folk vil støtte op, til trods for at det generalforsamlingen holdes digitalt.

Åbning af møbeldepot og studiepladser på Skjoldhøj

Møbeldepotet vil fra d.5 maj åbne igen, og har åbent som oprindeligt hver tirsdag fra 12.30-13.00 og torsdag fra 7.30 – 8.00.

Studiepladserne åbner mandag d. 11. maj med følgende forbehold. 

 • Der må max være 5 personer i studierummet ad gangen.
 • Det er muligt at booke en plads, ved at skrive sig på sedlen på døren.
 • Der skal holdes to meters afstand.
 • Husk grundig håndvask og god hygiejne
 • Afspritning og aftørring af borde, håndtag mm. er på eget ansvar, da kollegiet ikke har mulighed for at stille sprit til rådighed.

Ønsker du adgang til studiepladserne, så kontakt skjoldhoej@kollegiekontoret.dk.

Lokal Brugsen

Vi Har I Brugsen foretaget nogle foranstaltninger for at sikre vores kunder og ansatte. Alle vores Ansatte er blevet instrueret i ekstra rengøring og hygiejne men vi har brug for at du som kunde følge nogle regler. 

Følgende foranstalninger og regler vil gælde for vores kunder: 

 • Alle skal vaske deres hænder før de går ind i brugsen, dette kan gøres på toiletterne ved siden af butikken. 
 • Alle skal holde afstand på minimum 1 ½ M til hinanden. Det er er en lille butik, men det kan lade sig gøre. 
 • Rør kun ved varer du vil købe. 
 • Respekter diskretionslinjen ved kassen. 
 • Hvis muligt, betal med kontaktløs kort eller Coop app (i den kan du betale med mobile pay, hvilket er endnu bedre) 
 • Lad kun 1 fra hver bolig handle, det er en lille butik, og vi behøver ikke fylde den op unødvendigt. 

COVID-19: Kollegiekontorets anbefalinger vedr. fælles opgange

Der er fra Kollegiekontorets side ikke nogen faste retningslinjer for fællesgange, men følgende anbefalinger:


1. Vask hænder inden du går ud på fællesarealet

2. Vask hænder når du kommer tilbage fra fællesarealet

3. Lav mad på forskellige tidspunkter

4.Hold ikke gang/køkken fester

5. Vær kun det antal personer på fællesarealet, som sikrer, at I kan overholde afstandsretningslinjerne på ca. 2 m fra nærmeste person

6. Hvis du er syg, så gå kun i køkkenet, når der ikke er andre og gør rent efter dig (Det er bedst, hvis du kan blive på værelset så meget som muligt, og få andre til at lave mad til dig)

8. Hjælp hinanden med indkøb og madlavning, hvis det er relevant

9. Har i fælles toiletter bør de opdeles, således den/de syge kun bruge den ene og at dette er markeret tydeligt. 

 

Husk hvis I overholder ovenstående, så skulle I gerne kunne undgå at blive smittet også selvom én af jer på gangen er syg.

 

Føler du dig det mindste syg, så bliv på dit værelse så vidt muligt og kontakt beboerrådgiveren på 51 71 83 94

Ift. gæster: Det er kollegiekontorets klare anbefaling at undgå gæster på fællesopgangene i denne tid. Mød dem evt. udenfor i stedet. Hvis I skal have et besøg alligevel, så bliv inde på værelset, gæster skal ikke opholde sig i fællesarealet.

Fællesarealet er jo jeres fælles køkken/alrum, og det er ikke rimeligt, at man tager potentielle smittebærere ind i sine naboers dagligstue.

Hvis I er i tvivl om evt. karantæne eller lignende, så skal I ringe til Corona-hotlinen på 7020 0233.

De mange forholdsregler handler om at bryde smittekæden og det er et fælles ansvar. Derfor er det vigtigt at tage hensyn og overholde sundhedsstyrelsen anbefalinger. Det er ikke en ferie, og det skal tages seriøst, så vi hurtigst muligt kan vende tilbage til normal tilstand. 

Sundhedsstyrelsen kommer desuden med nogle rimelige klare retningslinjer: VASK HÆNDER, HOLD AFSTAND, UNDGÅ FYSISK KONTAKT OG BLIV HJEMME.

Vedr. coronavirus/Covid-19

Foranlediget af regeringen og Sundhedsstyrelsens pressemøde i går, tager vi følgende forholdsregler for at reducere smitterisikoen: 

 • Alle aktivitetsrum, sauna, baren lukkes på ubestemt tid

 • Varmemesterkontorene lukkes for beboere. I kan henvende jer til varmemestrene pr. e-mail eller telefon, men ikke personligt. 

 • Varmemestrene vil i øjeblikket ikke yde almindelig beboerservice, men kun akutte opgaver (sprængt vandrør el. lign) 

Varmemestrene kan desværre ikke tilbyde jer håndsprit. I bør som beboere selv sørge for. håndsprit, sæbe osv. 

 

SUNDHEDSSTYRELSENS 5 GODE RÅD: 

1. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit 

2. Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder 

3. Ingen håndtryk, kys og kram 

4. Hold afstand og bed andre tage hensyn 

 


Hvis du har nogle spørgsmål vedr. situationen, eller hvis der er nogle på din gang der er syge, så er du velkommen til at kontakte mig, beboerrådgiver på skjbeboerraadgiver@kollegietkontoret.dk eller 51 71 83 94

 

 

Opsætning af solceller på Skjoldhøj

Opsætning af solceller på Skjoldhøj

Der vil i de kommende uger forsat blive sat solceller op Skjoldhøjkollegiet. De har allerede været i gang med kabeltræk i kældrene, og fra kældre til tag. Dette indebærer en del larm fra boremaskiner og måske monteringsfolk på nogle af balkonerne.

Arbejdet med kabeltræk forventes færdigt senest ultimo maj

De mangler at arbejde med: 30-36 og 48-50 

 

 

Information om kollegiets værdisæt

Der er gennem de seneste år været et stigende antal negative henvendelser til de ansatte varmemestre på Skjoldhøjkollegiet, samt ukorrekte og usaglige opslag på diverse social medier, som ikke er i harmoni med det værdisæt, som kan forventes overhold.

Som beboer er det vigtigt at du kender til kollegiets værdisæt. Du finder Skjoldhøjkollegiets værdisæt her

Fra Kollegiekontoret

OPSLAG TIL PRINT

Referater, budgetter og regnskaber

Læs referaterne fra Skjoldhøj Kollegiets beboermøder og bestyrelsesmøder (regnskabs og budgetmøder).

Se budgetter og regnskaber