Information om kollegiets værdisæt

Der er gennem de seneste år været et stigende antal negative henvendelser til de ansatte varmemestre på Skjoldhøjkollegiet, samt ukorrekte og usaglige opslag på diverse social medier, som ikke er i harmoni med det værdisæt, som kan forventes overhold.

Som beboer er det vigtigt at du kender til kollegiets værdisæt. Du finder Skjoldhøjkollegiets værdisæt her

De nuværende depotrum på kollegiet bliver stort set ikke brugt, da de er meget små og
uhensigtsmæssige.

Derfor har kollegiets beboerråd og bestyrelse besluttet, at de gamle rum skal nedlægges og erstattes af muligheden for at leje et regulært depotrum med adgangskontrol på kælderdøren.

Dermed er det kun dem, der har lejet et rum, der får adgang til rummet, hvor der er indrettet nye
depotrum.

Depotrummene kan kun lejes af kollegiets beboere og prisen for at leje et depotrum er kr. 80,-
pr. måned.
Du kan leje et rum ved at henvende dig til varmemesteren på skjoldhoej@kollegiekontoret.dk
Eventuelle spørgsmål kan rettes til varmemesteren.

Referater, budgetter og regnskaber

Læs referaterne fra Skjoldhøj Kollegiets beboermøder og bestyrelsesmøder (regnskabs og budgetmøder).

Se budgetter og regnskaber