Boliger til unge som ikke er under uddannelse

Ønsker du et værelse på Skjoldhøj kollegiet uden at gå på en uddannelse? Så kan du leje et værelse/blive boende frem til sommer 2022.

Ønsker du en toværelses lejlighed på Skjoldhøjkollegiet, kan du blive boende frem til sommeren 2023.

Kontakt udlejningen på info@kollegiekontoret.dk

Information om kollegiets værdisæt

Der er gennem de seneste år været et stigende antal negative henvendelser til de ansatte varmemestre på Skjoldhøjkollegiet, samt ukorrekte og usaglige opslag på diverse social medier, som ikke er i harmoni med det værdisæt, som kan forventes overhold.

Som beboer er det vigtigt at du kender til kollegiets værdisæt. Du finder Skjoldhøjkollegiets værdisæt her

Husk at afhold et opgangsmøde - og få skabt et godt gangfællesskab

Nu er de fleste beboere flyttet ind, og beboerrådgivningen vil derfor opfordre alle opgange med fælleskøkken at afholde et opgangsmøde. Det er vigtigt at afholde et fælles møde, for at sikre, at I har nogle fælles retningslinjer for jeres ny hjem. Derfor har jeg vedlagt en skabelon til et hus møde, som I kan benytte jer af, i den grad i ønsker. Skabelonen er på både dansk og engelsk.

 

Har I brug for hjælp eller støtte til at få afholdt et sådant møde, så er I velkommen til at kontakt jeres beboerrågiver

Den første mandag i måneden er der Kaffe Snak i TV stuen i centerbygningen.

Kom forbi og få en kop gratis kaffe eller the og et stykke kage. Her kan du spille brætspil med dine venner, møde nye beboere, få en snak med beboerrådgiveren og få svar på alle de spørgsmål om kollegiet.

Caféen er åben fra kl.15.00 til kl.18.00

Næste gang er d. 1. November.

Rengøring af fællesområder

24/9-2021
Rengøring af fællesområder skal være afsluttet og godkendt af varmemesteren senest den 29/11 2021

Årlig hovedrengøring


Nyhed - miljøscreening

14.09.2021

Miljøscreening i forbindelse med omdannelse af Skjoldhøjkollegiet

På grund af Skjoldhøjkollegiets økonomiske situation, som skyldes manglede udlejning og bygningernes stand, har kollegiets bestyrelse igangsat en proces der skal sikre et Skjoldhøjkollegie i fremtiden.

Et nyt Skjoldhøjkollegie vil være et mindre kollegie, der er tilpasset områdets behov for kollegieboliger. Derfor planlægges frasalg af en del af kollegiets grund.

En plan i dette omfang vil tidligst blive realiseret om 8 – 12 år.

Forud er en lang række processer der skal gennemføres.

Først skal gennemføres en miljøscreening for at afdække i hvilket omfang der findes miljøskadelige stoffer i byggeriet, der skal håndteres korrekt ved renovering eller nedbrydning af bygninger. Der vil blive udtaget prøver mange forskellige steder i bygningerne. De første miljøundersøgelser påbegyndes den 20. september.

Eventuelle spørgsmål i forbindelse med udtagning af prøver til miljøscreeningen kan rettes til varmemesteren på skjoldhoej@kollegiekontoret.dk