Fra Kollegiekontoret

Fra Kollegiekontoret

Hvis du ønsker at opsige din bolig, brug denne blanket:

Opsigelsesblanket

En standard fuldmagt skal bruges, hvis du vil have en anden der skal dine nøgler, underskrive din kontrakt mv.:

Standard fuldmagt

Referater, budgetter og regnskaber

Læs referaterne fra Skjoldhøj Kollegiets beboermøder og bestyrelsesmøder (regnskabs og budgetmøder).

Se budgetter og regnskaber