Boliger til unge som ikke er under uddannelse

Ønsker du et værelse på Skjoldhøj kollegiet uden at gå på en uddannelse? Så kan du leje et værelse/blive boende frem til sommer 2021.

Ønsker du en toværelses lejlighed på Skjoldhøjkollegiet, kan du blive boende frem til sommeren 2022.

Kontakt udlejningen på info@kollegiekontoret.dk

Da der kommer brandeftersyn i opgangene den 6/5 2021, bedes beboere holde døre til køkken og opgang lukket fremover (undtaget er ulige opgange 15-97).

Overskydende møbler og andet brændbart løsøre, samt personlige ejendele, bedes fjernet fra trapper, tæpper/gange langs værelser og mod flugtlemme, så beboere kan komme uhindret væk. Alt hvad der fjernes, stilles udenfor opgangen hurtigst muligt og senest 26 april hvorefter det fjernes af varmemestrene.

Såfremt fællesarealerne ikke er ryddede for ovennævnte effekter inden d. 26 april, vil beboerne i opgangen blive opkrævet 4-5.000 kr. for at eksternt firma fjerner effekterne uden yderlige varsel. 

Der vil blive foretaget brandeftersyn i opgange med fælles køkken. Det fremgår på tegningerne, hvilke områder i fælles området, der skal være fri for hindringer. 

Som udgangspunkt er effekter tilladt af brandmyndighederne i fællesarealer: 2 spiseborde, 6 stole, 6 sæt sofahynder på bænk, 1

sofabord, 1 sofa som ikke står i vejen for flugtveje, samt fællesfryser og lille køleskab.

Hvis der er spørgsmål, venligst henvend jer til varmemester kontoret på mail. skjoldhoej@kkia.dk

COVID-19: Nye anbefaling fra kollegiekontoret vedr. fællesopgange

Et fælleskøkken er en del af lejemålet for de 12 beboere, der bor på gangen. Derfor må de 12 personer selvfølgelig altid opholde sig i køkkenet/alrummet på alle tider af døgnet.

Sammenkomster med udefrakommende: Fordi et fælleskøkken/alrum deles af flere lejekontrakter, så er køkkenet ikke fuldt privat, og derfor kan man overveje at overholde det lille forsamlingsforbud, så snart der kommer en udefrakommende op i fællesområderne. Dvs. at der pt. bør være max 5 personer i fællesrummet ved en sammenkomst, og at den bør lukkes ned kl. 22. Det er kollegie kontorets anbefalinger vedr. brug af fællesområderne.

Som altid, husk god hygiejne, hold afstand og bliv hjemme, hvis du er syg.

Alle har et ansvar og sammen hver for sig kan vi mindske smitten!!

Vi anbefaler også at I drøfter situationen på jeres opgang og hvordan I hver især har det bedst, således I kan tage hensyn og respektere hinandens grænser.

COVID-19 - NÅR DU BOR PÅ KOLLEGIUM

Information om kollegiets værdisæt

Der er gennem de seneste år været et stigende antal negative henvendelser til de ansatte varmemestre på Skjoldhøjkollegiet, samt ukorrekte og usaglige opslag på diverse social medier, som ikke er i harmoni med det værdisæt, som kan forventes overhold.

Som beboer er det vigtigt at du kender til kollegiets værdisæt. Du finder Skjoldhøjkollegiets værdisæt her

Blanketter

Standard fuldmagt

Blanket til opsigelse

Referater, budgetter og regnskaber

Læs referaterne fra Skjoldhøj Kollegiets beboermøder og bestyrelsesmøder (regnskabs og budgetmøder).

Se budgetter og regnskaber