Fra Kollegiekontoret

Hvis du ønsker at opsige din bolig, skal du hente og udfylde en opsigelsesblanket på vores hjemmeside.


En standard fuldmagt skal bruges, hvis du vil have en anden der skal dine nøgler, underskrive din kontrakt mv. Den finder du ligeledes på vores hjemmeside ved at trykke på ovenstående link. fuldmagt

Ordinært beboermøde d. 27/3 2019 kl. 20.00 i TV-stuen

Der indkaldes hermed til ordinært beboermøde. Beboermødet er din mulighed for at få medindflydelse på kollegiet. Mød op og hør nærmere - der serveres øl og vand.

 

Dagsorden:

 • Formalia (Valg af dirigent og referent samt godkendelse af referat* og indkaldelse)
 • Meddelelser
 • Orientering fra Beboerrådet
 • Orientering fra Beboerrådgiveren
 • Bevillinger:

  • Skjoldhøj Bryggerlaug - Ansøgning om nyt udstyr af 10.301,00 kr.

 • Beløbet som aktivitetsgrupperne kan få bevilget til Åbent Hus arrangementer, jf. § 13, stk. 7.
 • Honorar til parlamentariske revisorer.
 • Honorar til beboermødereferenterne.
 • Valg af parlamentariske revisorer
 • Beboerrådets budget for Beboerfacilitetskontoen for det kommende regnskabsår 
 • Forelæggelse af kollegiets budget.
 • Indkomne forslag:
 • Eventuelt

 

Ønsker man punkter optaget på dagsordenen til beboermødet, skal de (med alle relevante bilag!) være beboerrådet i hænde senest (og meget gerne før end) 5 dage før Beboermødet. Forslag kan sendes til BR@skjoldhoej.dk

 

Bilag:

NYT FRA KOLLEGIEKONTORET